0

Lugeja jõulupreemiate võitjad selgunud!

Loosisime välja 100 euro suurused jõulupreemiad 10 klubiliikmele, kes on 2020 aasta jooksul ostnud vähemalt 3 klubiraamatut. Seekord naeratas loosiõnn järgmistele klubiliikmetele:

INDREK REBASE  Ida-Virumalt; EPP TOSS Kärdlast; SULEV ROHUMETS Tallinnast; MEELI VALDMAA Harjumaalt; TAMARA TIMPMANN Tallinnast; TIIU AUG Tallinnast; RUTH EGIPTI Läänemaalt; HELVE S. Viljandimaalt; KERSTI TAMMESALU Tallinnast; GALINA KINKS Põlvamaalt.

PALJU-PALJU ÕNNE ja ikka häid lugemiselamusi ka järgmisel aastal!

 

Kampaania reeglid:

  1. „Jõulupreemia“ kümnele klubiliikmele loositakse välja 10. detsembril 2020 kõigi klubiliikmete vahel, kes on 2020. aastal ostnud vähemalt kolm klubiraamatut, kelle liikmestaatus Suures Eesti Raamatuklubis on loosimise hetkel aktiivne ning kellel puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.
  2. „Jõulupreemia“ on ´a 100 eurot, mis makstakse võitjatele välja 15. detsembril.
  3. Väljamaksmise eelduseks on, et võitjad on 15. detsembril aktiivsed klubiliikmed ja neil puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.
  4. „Jõulupreemia“ makstakse välja ainult kampaania võitjate poolt edastatud pangakontodele. Muud makseviisid ei ole aktsepteeritud.
  5. „Jõulupreemia“ võitjaid informeeritakse võidust personaalselt. Võitjate loal avalikustatakse  nimed Suure Eesti Raamatuklubi ajakirjas ja muudes Suure Eesti Raamatuklubi kommunikatsioonikanalites.