0

Klubiraamatut soovitab Rainer Saks

Raamatu „Venemaa – lähedane ja kauge” autorid ei vaja eraldi soovitamist ega tutvustamist. Tegemist on Venemaad kõigil tasanditel hästi tundva tandemiga. Raamatu tekst on sealjuures väga hästi ühtlustatud ning erinevate autorite panus ehk stiil ei torka silma. Meenub mõni vene kirjandusklassika teos, mis kahasse kirjutatud.

On tänuväärne, et autorid on loobunud teadusliku käsitluse kammitsatest, mis avardab kvaliteetse ajaloo­kirjutuse võimalusi. Nad on säilitanud teose sügava ja tõsise ajalookäsitluse põhiolemuse, kuid tasakaalustanud seda jutustustega, mis iseloomustavad käsitletud ajastut erinevate nurkade alt. Selline lähenemine teeb teose väga hästi loetavaks ja põnevaks. Autorid ei otsi ning ei kuuluta valju häälega tõde, vaid üritavad näidata protsesse. Sealjuures ei jäeta võimalust kahelda nende põhi­hinnangutes, mis on sügavalt humanistlikud.

Raamat annab väga põhjaliku ülevaate Venemaa ajaloost 16. sajandil ning keskendub loomulikult selle perioodi kõige väljapaistvama valitseja Ivan Julma ajal toimunule. Venemaa ajalugu ei käsitleta mitte isoleeritult, vaid  näidatakse ka seoseid ning tuuakse paralleele mujal Euroopas ja Aasias samal ajal toimuvaga. Sellest raamatust leiab palju informatsiooni, mis on vajalik ka tänase Venemaa tundmiseks ja mõistmiseks.

Rainer Saks
ajaloolane ja julgeolekuekspert