0

Balthasar Russow

Balthasar Russow

Liivimaa provintsi kroonika

1 2 3 4 5

37,90 

Balthasar Russowi Liivimaa kroonika on Liivimaa sõja ajaloo üks tähtsamaid allikaid.