Elin Toona Gottschalk

Elin Toona Gottschalk

Mihkel, muuseas

1 2 3 4 5

20,45 

Romaan eesti pagulaste elust 1970.aastate Londonis, tagasivaadetega põgenemisele ja kohanemisele.