Jan Zielonka

Jan Zielonka

Vasturevolutsioon

21,90 

Euroopa areng viimastel kümnenditel ja liberalismi roll populismi pealetungis. Geopoliitilised, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused ning nendega kohanemine.