Siri Hustvedt

Soodus

Siri Hustvedt

Lõõmav maailm

21,15 

24,15 

Lugu arutleb kunsti ja loominguga seotud küsimuste ning nais- ja meesloojate võrdsete võimaluste üle.