Taimi Paal

Taimi Paal

Eesti metsamarjad

21,25 

Kogumik Eestimaal looduslikult kasvavatest taimedest, mille vilju rahvas nimetab marjaks.