0

EAS toetuse info

Ajavahemikul 22.09.2022 – 21.03.2024 teostab Aktsiaselts Varrak digipöörde projekti „Äriprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine“, mille eesmärgiks on äriprotsesside täies mahus digitaliseerimine ja automatiseerimine, minimeerides käsitöö tegemise vajaduse kogu ettevõtte äritegevuses.

Projekti tulemusena soetatakse, arendatakse välja ning juurutatakse erinevad digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad rakendused, mis võimaldavad automatiseerida ja efektiivistada äriprotsesse.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Toetuse summa on 116 892,40 eurot.