0

1 2 3 4 5

Eesti looduslikud toidutaimed

Kasutamine 18. sajandist tänapäevani

Raivo Kalle, Renate Sõukand

27,90 

Sisu tutvustus

Läbi aegade on inimene saanud oma toidu teda ümbritsevast loodusest. Ka meie esivanemad on siin maal elades saanud kõigepealt põhitoidu ja hiljem leivakõrvase just loodusest. Kuigi potentsiaalselt söödavate taimede hulk on Eestis oluliselt suurem, on suuremal või vähemal määral toiduks kasutatud pea 200 siinses looduses leiduvat taimeliiki.
Raamatu eesmärk on tuua lugejani praeguse Eesti territooriumil elanud ja elavate inimeste looduslike taimede toiduks kasutamise kultuurilugu vastates küsimustele: mida Eestimaal elanud inimesed on loodusest korjanud toiduks, milleks ja kuidas neid taimi kasutanud, kuidas on taimekasutus aja jooksul muutunud, millised taimed on tänaseks kasutusest kõrvale heidetud ja millised uued taimed asemele tulnud?

Raivo Kalle (snd 1976) on lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal ning kaitsnud samas teadusmagistri väitekirja botaanikas ja doktoriväitekirja rakendusbioloogias Eesti looduslikest toidutaimedest. Järeldoktorantuuris täiendanud end Itaalias Gastronoomiateaduste ülikoolis.

Renata Sõukand (snd 1974) on lõpetanud Tartu Ülikooli proviisorina, kaitsnud samas teadusmagistri väitekirja keskkonnatehnoloogias ja doktoriväitekirja semiootikas Eesti ravimtaimemaastikust. 2017. aastast töötab Itaalias Ca’ Foscari Veneetsia ülikoolis etnobotaanika professorina. Autorid on etnobioloogiast ja biokultuurilisest mitmekesisusest koos kirjutanud alates 2007. aastast ning koostanud avalikult kasutatava andmebaasi (herba.folklore.ee). Nad on rahvusvaheliselt tunnustatud etnobotaanikud, kelle sulest on ilmunud üle kuuekümne teadusartikli.

„Raivo Kalle ja Renata Sõukandi toidutaimeraamat põhineb kauasel etnoloogilisel ja botaanilisel uurimistööl ning on seetõttu usaldusväärne. Siin saab kokku botaaniline teadmine taimeliikidest ja nende omadustest ning rahvapärimus, mis on aastasadade jooksul järele proovitud ja tõeks osutunud. Lugeja leiab teosest kaasakiskuvaid pärimusi, samuti nüüdisaegset teavet taimede kasutamisest nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Võtke raamat kaasa ning minge loodusesse taimi korjama, seejärel toiduna või ravimina kasutama!“ – Toomas Kukk, botaanik, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja

Detailne info

Teised on vaadanud

Toomas Kukk

Eesti taimede kukeaabits

Täiendatud väljaanne

1 2 3 4 5

24,90 

Piotr Socha, Wojciech Grajkowski

Puud

1 2 3 4 5

26,90 

Soodus

Urmas Laansoo

Palmid

1 2 3 4 5

3,00 

27,70 

Indrek Rohtmets

Üks rott läks rändama

1 2 3 4 5

26,90 

Reet Hiiemäe

Pärimuslikud märgid ja sümbolid Eestis

1 2 3 4 5

28,90 

Kerstin Ekman

Hundijooks

1 2 3 4 5

22,90 

Ain Raal, Kristel Vilbaste, ...

Eesti ravimtaimed 1

1 2 3 4 5

23,90 

Hendrik Relve

Minu elu uhkemad loomad

1 2 3 4 5

27,90 

Anneli Palo

Eesti metsad

1 2 3 4 5

23,90 

Marju Kõivupuu

Eesti põrgute lood

Põrgu pärimuses ja maastikul

1 2 3 4 5

27,90