Krista Nurm

Siri Hustvedt

Lõõmav maailm

24,15 

Lugu arutleb kunsti ja loominguga seotud küsimuste ning nais- ja meesloojate võrdsete võimaluste üle.